LitBitas.com :: Paslaugų teikimo taisyklės

       Prieš užsisakant paslaugą ar paslaugų paketus, prašome susipažinti su žemiau pateiktomis paslaugų teikimo taisyklėmis bei sąlygomis.
       Nesilaikant šių paslaugų užsakymo, apmokėjimo ir naudojimo taisyklių, paslaugos jums bus anuliuotos be atskiro įspėjimo.
       Šių taisyklių ir sąlygų ar jų pakeitimų nežinojimas neatleidžia nuo atsakomybės!


1)    Bendrosios nuostatos.
       Šios taisyklės yra skirtos tam, kad LitBitas.com paslaugų naudotojai, interneto svetainių lankytojai ir administracija būtų apsaugoti nuo galimos žalos ar kitų neigiamų pasėkmių.
       Esminė mūsų darbo nuostata - geri santykiai su klientais, pagrįsti ne taisyklėmis ir suvaržymais, o abipusiu pasitikėjimu, bendradarbiavimu ir nauda.

2)    Paslaugų užsakymas.
       Prieš užsakydami bet kokias paslaugas Jūs privalote susipažinti su šiomis taisyklėmis. Jei iškyla kažkokių papildomų klausimų, prašome susisiekti su mumis el. paštu ir išsiaiškinti dar iki paslaugų užsakymo.
       Užsakant interneto srities vardą (domeną) pasirinkite ne ilgesnį kaip 63 simbolių pavadinimą, tačiau rekomenduojame pasirinkti ne ilgesnį kaip 20 simbolių domeną, kadangi ne visos interneto naršyklės, pašto programos leidžia naudotis ilgesniais kaip 23 simboliai pavadinimais, o ir Jūsų lankytojams bus nepatogu įrašinėti ilgus pavadinimus. Pats optimaliausias variantas interneto vardų sričiai - 5-10 simbolių!
       Rinkdamiesi ir naudodami domenų pavadinimus, klientai patys atsako už trečiųjų asmenų autorinių teisių pažeidimus!
       Pildant paslaugų užsakymo formą, Jūs privalote pateikti teisingus ir išsamius duomenis. Išaiškėjus melagingai užsakovo informacijai, paslaugų teikimas bus nedelsiant nutrauktas!
       Jei paslaugų užsakymo formoje Jums trūksta laukelio kažkokiai informacijai nurodyti, prašome ją atsiųsti el. paštu.

3)    Apmokėjimas už paslaugas.
       Per 48 val. nuo paslaugų užsakymą ir aktyvavimą patvirtinančio laiško gavimo Jūs privalote apmokėti už paslaugų teikimą pasirinktam laikotarpiui. Per nurodytą laiką negavus Jūsų apmokėjimo, paslaugos bus anuliuotos!
       Apie papildomus apmokėjimus Jūs busite informuojami el. laišku likus 1-2 sav. iki paslaugos teikimo termino pabaigos. Negavus Jūsų apmokėjimo ir patvirtinimo apie paslaugos tęsimą arba nutraukimą, ji bus anuliuota paskutinę išpirkto termino dieną.

4)    Naudojimasis paslaugomis.
       Pradėdami naudotis LitBitas.com paslaugomis Jūs įsipareigojate Jums suteiktoje serverio vietoje netalpinti bet kokių duomenų ir informacijos, prieštaraujančios bet kokiems tarptautiniams ir Lietuvos Respublikos teisės aktams bei moralės normoms. Taip pat įsipareigojate iš pašto dėžučių, susikurų naudojant pas mus įsigytus domenus, nesiuntinėti jokių laiškų, kurių turinys ar prisegti failai prieštarautų aukščiau įvardintoms normoms.
       Jūs įsipareigojate jokiais būdais ir priemonėmis nekenkti, netrikdyti LitBitas.com serverio ir/ar sistemos darbui, kitų LitBitas.com klientų puslapiams.
       Rekomenduojame periodiškai daryti savo duomenų atsargines kopijas bei kitaip stengtis prisidėti prie sėkmingo, nepertraukiamo sistemos veikimo (be reikalo neapkrauti http, mail, mysql ir kitų servisų darbo etc.).
       Išaiškėjus nusižengimams šioms nuostatoms, paslaugų teikimas Jums bus nedelsiant nutrauktas!
       Mes visuomet pasirengę įvairiapusiškai Jus konsultuoti, atsakyti į kylančius klausimus, padėti išspręsti kitas problemas nemokamai!

5)    Paslaugų paketo keitimas.
       Pradėjus naudotis pas mus užsisakytu paslaugų paketu, Jūs bet kada galėsite jį keisti, papildomai įsigyjant vietos serveryje, padidinant mėnesinio duomenų srauto limitą, galimų parkuoti domenų skaičių, galimų kurti pašto dėžučių, FTP klientų ir t.t. kiekį, papildomai įsigyti interneto sričių vardų, apmokant pagal numatytus arba atskirai sutartus įkainius.
       Apie pageidaujamus pakeitimsu informuokite mus el. laišku. Juos mes atliksime per 12-24 val. Apmokėti už papildomai įsigytas paslaugas privalėsite per 48 val. nuo jų įdiegimą patvirtinančio laiško gavimo.

6)    Paslaugų atsisakymas, pinigų susigrąžinimas.
       Mes pažadame stengtis, kad visi mūsų klientai būtų patenkinti teikiamų paslaugų kokybe ir kaina, tačiau jei Jūs vis dėlto nuspręsite atsisakyti dalies ar visų pas mus įsigytų paslaugų, mes Jums sugrąžinsime Jūsų sumokėtus pinigus už išpirktus ir nepanaudotus mėnesius, skaičiuojant nuo sekančio mėnesio.
       Dėl paslaugų teikimo nutraukimo ir pinigų susigrąžinimo kreipkitės į administraciją nurodytais kontaktais.

7)    Atsakomybės apribojimas.
       LitBitas.com neprisiima jokios atsakomybės už klientų svetainėse talpinamą, el. pašto dėžutėse laikomą ir/ar iš jų siunčiamą informaciją; už tai atsako patys klientai.
       LitBitas.com neprisiima jokios atsakomybės už bet kokią moralinę ar materialinę žalą, patirtą naršant LitBitas.com svetainėje, LitBitas.com klientų svetainėse ar naudojantis LitBitas.com paslaugomis. Jūs tai suprantate ir darote tai savo rizika.
       LitBitas.com neatsako už galimus serverio ir/ar sistemos veiklos sutrikimus, negarantuoja, kad paslaugų teikimas bus nepertraukiamas ir be klaidų. Mes griežtai rekomenduojame Jums patiems periodiškai pasirūpinti savo duomenų ir nustatymų rezervinėmis kopijomis.
       LitBitas.com negarantuoja, kad visa klientų svetainėse pateikta informacija yra teisinga.

8)    Baigiamosios nuostatos.
       LitBitas.com turi lemiamą balsą visuose ginčuose su paslaugos naudotojais. Nepatenkinti naudotojai bet kuriuo momentu gali atsisakyti naudotis sistemos paslaugomis.
       LitBitas.com administracija pasilieka teisę bet kuriuo momentu keisti šias taisykles, apie tai nedelsiant pranešdama šiame tinklapyje ir/ar el. paštu.